• Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Primename

Primename, kad ugdytinio (mokinio) tėvai (globėjai, rūpintojai) kasmet iki rugpjūčio 10 d. raštu (užpildydami sutikimo formą) praneša mokyklai, kuriai yra paduotas prašymas, ar nepasikeitė jų apsisprendimas dėl vaiko ugdymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ar mišraus (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo grupėje arba specialiojoje lavinamojoje klasėje nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.