• Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Ačiū knygnešiui

P3160262Tai žodžiai, kuriais š. m. kovo 16 - tąją ne tik pasipuošė Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos erdvė, bet jie apsigyveno ugdytinių širdelėse, primindami, jog ši diena ypatingai svarbi kiekvienam lietuviui, mylinčiam savo gimtąjį žodį ir branginančiam lietuvišką knygelę.

Prasmingame renginyje - Knygnešio dienos paminėjime dalyvavo Mokyklos bendruomenė - priešmokyklinio amžiaus grupių vaikučiai, būsimieji priešmokyklinukai, etnoansamblis „Giliukas“, specialiosios lavinamosios klasės mokiniai, įstaigos pedagogai ir kiti darbuotojai.

Vaikai klausėsi pedagogų skaitomų eilių apie sunkų knygnešio darbą, kurį kiekvienas iš jų suprato kaip pareigą (Ėjo broleliai per vėtras, pūgas, / šalčio išsekinti tempė knygas.../ Nešė broleliai jas paprastas, / širdžiai mielas - visiems šventas.) Ugdytiniai sužinojo, kur buvo spausdinamos lietuviškos knygelės, kokiu būdu jos pasiekdavo Lietuvą (knygnešiai jas nešė nešuliais, vežė paslėpę vežimuose, naktimis plukdė valtimis). Susirinkusieji žiūrėjo filmuką „Knygnešys“ ir sužinojo, kur buvo slepiamos knygelės, o svarbiausia – suprato, jog tokio gražaus žodžio, kaip KNYGNEŠYS, neturi jokia kita tauta.

Logopedė Gražina Glinskienė

Meninio ugdymo pedagogė Daina Liorančienė