• Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu

2016 m. kovo 31 d. vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų šiose Jurbarko rajono švietimo įstaigose (nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.): Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje, Klausučių Stasio Santvaro, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio, Smalininkų Lidijos Meškaitytės, Šimkaičių Jono Žemaičio ir Viešvilės pagrindinėse mokyklose, Jurbarkų darželyje-mokykloje, Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriuje, Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas“.

Iš dalies teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas (nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.) leista Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklai suformuojant ne daugiau kaip 4 laikinas ugdymo grupes, dirbančias 10,5 val. per dieną, kuriose būtų ugdomi Jurbarko miesto (išimtiniais atvejais ir rajono) vaikai, pirmenybę teikiant šeimoms, kuriose tėvai (globėjai, rūpintojai) tuo laikotarpiu dirba ir pateikia lopšeliui-darželiui prašymus ir pažymas apie tai, kad darbdavys tuo metu negali jiems suteikti atostogų.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-9

Spausti čia „Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu“