• Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Paminėjome knygnešio dieną

20180316 103338Kovo 16 - tąją Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ugdytiniai sužinojo, jog ši diena svarbi kiekvienam lietuviui, mylinčiam gimtąjį žodį ir branginančiam lietuvišką knygelę.

Prasmingame renginyje - Knygnešio dienos paminėjime dalyvavo ne tik priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiai, bet ir būsimieji priešmokyklinukai, taip pat specialiosios lavinamosios klasės mokiniai.

Vaikų lūpose skambėjo poetės R. Barauskaitės žodžiai: „Knygnešių pečiai sulinkę, / Rankoje – lazda. / Brenda pelkėn keliauninkai, / Prieky – Lietuva“.

Ugdytiniai klausėsi ir pedagogų skaitomų A. Sušinsko eilių apie sunkų knygnešio darbą, kurį kiekvienas iš jų suprato kaip pareigą: „Ėjo broleliai per vėtras, pūgas, / Šalčio išsekinti tempė knygas.../ Nešė broleliai jas paprastas, / Širdžiai mielas - visiems šventas“.

Vaikai susidomėję klausėsi apie knygnešį Jurgį Bielinį, žavėjosi jo drąsa ir sumanumu. Susirinkusieji sužinojo, kur buvo spausdinamos lietuviškos knygelės spaudos draudimo metais, kokiu būdu jos pasiekdavo Lietuvą, kur jos buvo slepiamos. Ugdytiniai su nuostaba priėmė pasakojimą, jog knygnešiai šį kilnų darbą dirbo net 40 metų. Vaikučiai suprato, jog tokio gražaus žodžio, kaip KNYGNEŠYS, neturi jokia kita tauta.


Logopedė Gražina Glinskienė

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Daina Liorančienė