• Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Medžių kalbos užburti

IMG 2726
Ekskursijoje į Jaunimo parką, vykdant medelių sodinimo akciją „Medžių kalbos užburti“ dalyvavo 3,4,6 priešmokyklinio ir 5 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupių ugdytiniai. Rugsėjo 21 dieną - pasaulinę ENO medžių sodinimo dieną, kartu su miškininkais nuvykome į Jurbarko Jaunimo parką ir pasodinome du ąžuoliukus.

Džiaugiamės, kad prie mūsų sodinimo akcijos noriai prisijungė Valstybinių miškų urėdijos, Jurbarko regioninio padalinio vadovas Darius Baziliauskas, „Ąžuoliuko“ mokyklos jaunųjų miško bičiulių tunto „Boružiukai“ koordinatorius,  medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius Antanas Samuilis bei Pašvenčio girininkijos girininkas Kęstutis Lazdauskas. Miškininkai mokė vaikus, kaip reikia sodinti medelius, kaip juos pririšti prie atramų, kaip laistyti ir pasodinus nepamiršti jų prižiūrėti. „Boružiukų“ tunto koordinatorius Antanas papasakojo vaikams apie miško naudą, apie ąžuolų išskirtinumą ir pasiūlė sugalvoti ąžuoliukams vardus. Taigi, Jaunimo parke nuo šiol augs ir stiprės ąžuoliukai: Gražuoliukas ir Ąžuoliukas.

Ąžuoliukų sodinimo akcijoje dalyvavo gausus būrys „Ąžuoliuko“ mokyklos bendruomenės narių: visose sodinimo akcijose aktyviai dalyvaujanti Mokyklos direktorė Nijolė Giedrutė Blažaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Irena Vaitiekienė, Danutė Meškauskienė, Albina Skužinskienė, Lilijana Stankūnienė, Inga Krikštanienė, auklėtoja Rosita Sakalauskienė, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Daina Liorančienė, auklėtojų padėjėjos: Rigita Vasiliauskienė, Audronė, Pauparienė, Gražina Žagelienė, Jūratė Bataitienė, Lilija Bosienė. Prie sklandaus akcijos organizavimo prisidėjo Mokyklos ūkvedė Virginija Ambrutienė bei stalius Antanas Vančys.

Ąžuoliukų sodinimo akcija „Medžių kalbos užburti“ puikiai pavyko, vaikai buvo aktyvūs, smalsūs bei darbštūs. Norintys ir kastuvu darbavosi, ir miškininkams padėjo ąžuoliukus palaikyti bei juos pririšti, o galiausiai, pakeisdami vienas kitą, gausiai naujuosius sodinukus palaistė.

Gamtosauginės mokyklos programos koordinatorė                                           Inga Krikštanienė