• Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Erasmus + projekto "Nuo mokytojo link mokytojo" ("From teacher to teacher") veiklos gerina vaikų ugdymo(si) kokybę

 I6Siekiant užtikrinti vaikų ugdymosi sėkmę, pagal vaikų galias, optimalius jų pasiekimus, pedagogai ieško vaikams patraukliausių ir veiksmingiausių ugdymo(si) būdų, orientuodamiesi į veiklų įvairovę, vaikų amžių, gebėjimus, jau turimas jų patirtis ir skirtingus šeimų lūkesčius. Vykdomas Erasmus + projektas "Nuo mokytojo link mokytojo" ("From teacher to teacher") sudarė galimybes pedagogams susipažinti ir perteikti Rumunijos, Bulgarijos, Estijos, Portugalijos ikimokyklinių įstaigų patirtį.

 

Taip įstaigoje atsirado daug naujų inovatyvių edukacinių priemonių : edukaciniai robotukai Bee-Bot, Blue-Bot, Ozobotai, smėlio stalai, interaktyvios grindys. Ugdytiniai mielai naudojasi inovatyviomis priemonėmis, jas išbando, tyrinėja.  

Pedagogai prisiliečia prie STEAM praktikų taikymo ikimokyklinėse įstaigose. (S- gamta-mokslinis

ugdymas, T- technologinis ugdymas, E- inžinerinis ugdymas, A- menų ugdymas, M- matematinis

ugdymas). Įstaigoje sukurta STEAM priemonių lentyna, kuria naudojasi visi mokyklos pedagogai ir vaikai.