• Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Ikimokyklinis

,,Ąžuoliuko“  mokykloje veikia septynios ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai: "Viščiukų" , "Boružiukų", "Širdukų", "Naminukų“, "Obuoliukų", "Musmiriukų" ir ,,Saulėgrąžiukų“ grupės.

Ugdymo procesas organizuojamas pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programas: „Mažais žingsneliais į žinių pasaulį“ ir ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa".

Vienas svarbiausių ugdymo tikslų – užtikrinti sąveiką tarp auklėtojo, vaiko ir šeimos. Tėvai ir auklėtojai sukuria vaiko gyvenime erdvę, o tai, ką jis patiria joje, suteikia jo vystymuisi kryptį, lemia ugdymo(si) kokybę. Mokyklos tikslas įtraukti tėvus į įstaigos gyvenimą, kad jie ne svečiai, o jos gyvenimo dalyviai. Tėvų dalyvavimas įstaigos gyvenime lemia vaikų pasiekimus, motyvaciją ir elgesį. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendraudama su šeima, siekia tokių tikslų:

  • atskleisti šeimai vaiko gyvenimo Mokykloje ypatumus ir supažindinti su ugdymo sąlygomis;
  • šviesti tėvus pedagogikos ir psichologijos klausimais;
  • susipažindinti su šeimos gyvenimo būdu ir drauge ieškoti bendrų ugdomojo poveikio vaikui metodų ir priemonių;
  • tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimas pagrįstas principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaikų labui.