• Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO VASAROS LAIKOTARPIU 2017 m. kovo 30 d. Nr. T2-69

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ NUSTATYMO 2017–2018 MOKSLO METAMS 2017 m. kovo 30 d. Nr. T2-70


JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. kovo 31 d. Nr. T2-69


JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMAS NR. T2-275 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-265 „DĖL ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.


SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2013 m. spalio 24 d. Nr. T2-265

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-275 „DĖL UGDYTINIŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, PERKĖLIMO MOKYTIS Į KITĄ MOKYKLĄ, IŠREGISTRAVIMO BEI PAŠALINIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-308


JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL UGDYTINIŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, PERKĖLIMO MOKYTIS Į KITĄ MOKYKLĄ, IŠREGISTRAVIMO BEI PAŠALINIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. spalio 25 d. Nr. T2-275

DĖL UŽMOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T2-85 2009-03-26

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-85 ,,DĖL UŽMOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T2-193 2009-06-25

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-85 ,,DĖL UŽMOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T2-123 2010-04-29

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. sausio 26 d. Nr. T2-24