5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Erasmus+ projektas „Outdoor activities for sustainability, innovation and success“ („Veikla lauke – tvarumas, inovacijos ir sėkmė“)

logo oasis  mini. jpgProjekto knygą žiūrėti čia https://drive.google.com/file/d/1agkaQWITO4kNhYJ8gtnLAinrcnzmX-Ba/view

Projekto pabaigoje buvo sukurtas vadovas „Ugdymo lauke vadovas“ (po vieną knygą iš kiekvieno modulio – Ankstyvasis raštingumas, matematika, gamtos mokslai, istorija ir legendos,
Tradicijos ir kultūra, Muzika ir menai. Kiekvienas partneris pasirinko tinkamiausią temą pagal savo regioną ir mokyklos/darželio galimybes. Kiekvienas modulis buvo atliekamas keliais etapais: atsakingas partneris nustatė temą ir 3 užduotis visiems partneriams, kurių kiekvienas plėtoja su tema susijusią interaktyvią lauko pamoką. Tai  apėmė asmeninio tobulėjimo komponentus ir komandinius įgūdžius. Tai pritraukė tėvus, vietos bendruomenės žmones, kitų sričių profesionalai ir kt.

Sukurtas vadovas „Ugdymo lauke vadovas“ su visomis projekto veiklų idėjomis, veiklomis, aprašymais ir atspindžiu buvo projekto produktas. Kiekvienam moduliui sukūrėme vartojamų žodžių, el. pašto adresų žodyną, knygas užsiėmimams, vaikų žaidimams, pramogoms, užsiėmimams su tėvais organizuoti, interaktyvų žemėlapį ir kt. Visi mokytojai dalyvavo eTwinning programos veiklose, skelbė mokomąją medžiagą TwinSpace projekte ir dalinosi ja su partneriais bei kitais programos dalyviais. Projektas įgyvendintas, tikslai ir rezultatai pasiekti.

Buvo pasiekti pagrindiniai tikslai, kurie atitiko šiuos Europos prioritetus:

  • Naujų mokymo ir mokymosi strategijų, skirtų ugdymo kokybei gerinti darželiuose ir pradinėse mokyklose su stipria socialine ir aplinkosauga, kūrimą ir skatinimą;
  • Daugiau iniciatyvos ir aktyvesnio dalyvavimo lauko bendruomenės gyvenime;
  • Pagrindinių ir perkeliamųjų gebėjimų ir kompetencijų tobulinime, gebėjime pristatyti ir vertinti užsienio kalbą, bendrauti vietine ir užsienio kalbomis, socialinės ir pilietinės kompetencijos, kultūrinis tapatumas, pagrindinės kompetencijos;
  • Tarpkultūrinius mainus ir švietimo praktiką mokyklose, padedant tobulinti įgūdžius ir pasitenkinti kasdieniu darbu.

Projektas buvo vykdomas šešiais moduliais – kuriuos įgyvendino partneriai:

ankstyvasis raštingumas (Lietuva),
matematika (Estija),
gamtos mokslai ir kultūra bei tradicijos (Latvija),
istorija ir legendos (Kipras),
muzika ir menas (Bulgarija).

Ispanijos partneriams pasitraukus iš projekto, projekto paraiškoje numatytą užduotį atliko Latvijos mokytojų komanda, o jai padėjo ir kitos projekto partnerės. Toks darbų pasidalijimas ir gebėjimas bendrauti bei bendradarbiauti leido  Ispanijos komandai pavestas užduotis atlikti likusiems partneriams be streso ir įtampos. Išryškėjo pasidalinamoji lyderystė tarp projekto partnerių pedagogų.

Kiekvienas partneris, pasitelkęs savo patirtį ir kūrybišką mąstymą, per nustatytas ir atliktas užduotis pristatė savo tradicijas ir plėtojo temą. Projektu parodėme, kad mokymosi proceso perdavimas iš išorės nėra sunkus ir gali būti labai naudingas kuriant norimą teritoriją darželiui/mokyklai, o iš ten – sumažinant pašalinimo riziką. Kiekvieno modulio pabaigoje sukuriamas bendras dalyvaujančios mokyklos partnerių produktas - internetinė paroda, elektroninė knyga, sukurtas ir spaustuvėje išspausdintas apžvalginis bei metodinis vadovas pedagogams - knyga ir kt.

Projekto užsiėmimų metu vaikai mokėsi bendrauti, bendradarbiauti, mokėsi žodžių užsienio kalba, įsisavino naujus socialinius įgūdžius ir kompetencijas, mokėsi įdomiai, nestandartiškai derinti edukacinį turinį su tarpdalykiniu turiniu.

 Svarbu projekte tai, kad jis buvo įgyvendintas Covid -19 situacijos sąlygomis. Visi partnerių susitikimai įvyko tiesioginiame kontakte priimančiosios šalies įstaigoje. Bulgarijos pedagogai dėl didelių Covid -19 susirgimų ir saugumo reikalavimų nuotoliniu būdu dalyvavo susitikime Latvijoje, Ievina vaikų darželyje.

Kipro pedagogai dėl Covid-19 situacijos nuotoliniu būdu dalyvavo susitikime Bulgarijoje, Brolių Grimų vaikų darželyje.

Kontaktiniu būdu organizuoti susitikimai buvo organizuojami laikantis visų saugumo reikalavimų, išvengiant užkrato ir susirgimų.

Visų projektų partnerių bendru susitarimu dėl Covid-19 pandemijos buvo pakeista kontaktinių susitikimų laikas, tačiau tai neturėjo įtakos projekto įgyvendinimui. Toks bendras sprendimas leido kokybiškai įgyvendinti projektą, pasiekti visus nusimatytus tikslus ir rezultatus, sukurti projekto veiklų produktus.