5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Nominacijos geriausiai tvarkomai Lietuvos vaikų švietimo įstaigai

  2010m. spalio 20 dieną Jurbarko Ąžuoliuko darželio-mokyklos direktorė Nijolė Giedrutė  Blažaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistas Povilas Kazėnas vyko į Vilnių,kur, minint Europos kraštovaizdžio konvencijos pasirašymo Florencijoje dešimtmetį, buvo pagerbti geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų apžiūros-konkurso nugalėtojai. Į Ąžuoliuko darželį-mokyklą parkeliavo du apdovanojimai – iš Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijų  "Už žaliosios erdvės išsaugojimą, tinkamą augalų genėjimą ir 2010 rudens gėrybių ekspoziciją“ bei padėka "Už Tėvynės meilės, gėrio, grožio idėjų puoselėjimą, visuomenės kultūros ugdymą ir pavyzdingą aplinkos tvarkymą“ iš Lietuvai pagražinti draugijos.

   Geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų konkursą-apžiūrą Aplinkos ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizavo birželio-spalio mėnesiais. Konkursas vyko dviem etapais. Pirmiausia savo geriausiai tvarkomas vaikų švietimo įstaigų teritorijas išrinko konkurse dalyvavusios šalies savivaldybės. Antrajame etape – savivaldybių atrinktas vaikų švietimo įstaigų teritorijas vertino iš Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos ir Lietuvai pagražinti draugijos atstovų sudaryta komisija. Ši komisija į Jurbarką buvo atvykusi spalio mėnesį. Taip iš visų konkurso dalyvių komisija išrinko dešimt gražiausių ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir dešimt bendrojo lavinimo mokyklų teritorijų – po nugalėtoją kiekviename regione, kurie ir buvo spalio 20-ąją apdovanoti.

    Taip pat spalio 20-ąją Kraštovaizdžio konvencijos dešimtmečio proga Aplinkos ministerija surengė seminarą, kuriame aptartos konvencijos įgyvendinimo problemos ir galimybės. Kaip pasakojo direktorė Nijolė Giedrutė Blažaitienė, paskaitos buvo labai įdomios, daug pasimokėme, ką reikėtų keisti, tobulinti puoselėjant aplinką. Klausėme Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkės V. Deveikienės vedamo seminaro, kurio tema: „Kraštovaizdžio planavimas ir projektavimas vaikų švietimo įstaigose“, Savivaldybių asociacijos patarėjo G. Vailionio paskaitos  „Paskatos bendruomeniškumui ugdyti ir bendradarbiavimui skatinti“. Apie visuomenės supratingumo didinimo svarbą saugant ir kuriant kraštovaizdį kalbėjo Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė Giedrė Godienė. Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje problemas ir galimybes pristatė Vidmantas Bezaras, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius.

    Direktorė, džiaugdamasi jos vadovaujamam Darželiui-mokyklai įteiktais apdovanojimais, sakė, kad gražios aplinkos nesukursi per vieną dieną, tačiau visai Darželio-mokyklos bendruomenei – ir mažiesiems, ir auklėtojoms, prie to prisidedant, įmanoma gyventi gražesnėje aplinkoje.

   Primename, kad rugsėjį Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželiui-mokyklai buvo įteiktas dar vienas apdovanojimas – už laimėtą I-ąją vietą apžiūroje „Gražiausios Jurbarko miesto sodybos, daugiabučiai namai, įmonės, įstaigos ir organizacijos – 2010“.