5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Ikimokyklinis

Jurbarko „Ąžuoliuko“  mokykloje vaikai ugdomi aštuoniose ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse:   „Boružiukų“, „Saulyčių“ (I-o jaunesniojo amžiaus), „Viščiukų“, „Musmiriukų“ (II - o jaunesniojo amžiaus), „Širdukų“, „Naminukų“, „Obuoliukų“ ir  „Saulėgrąžiukų“ (ikimokyklinio amžiaus).

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos pritartą Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo (si) programą.

Su programa galite susipažinti ČIA

Vadovaujantis LR švietimo įstatymo 7str. 3 dalies nuostatomis (kurios atitinkamai įsigalioja 2023, 2024 ir 2025 m.), 2023 m. yra reglamentuotas visuotinis ikimokyklinis ugdymas nuo 4 metų vaikams, 2024 m. – nuo 3 metų vaikams, o 2025 m. – nuo 2 metų vaikams. Tai reiškia, kad ikimokyklinis ugdymas 4–2 metų amžiaus vaikams nėra privalomas, bet, jei tėvai (globėjai) pageidauja tokio amžiaus vaikus vesti į įstaigas, kurios vykdo ikimokyklinio ugdymo programas, tai ugdymo įstaigų savininkai – valstybė ar savivaldybės – privalo užtikrinti vietas tokio amžiaus vaikų ugdymui institucijose.

Vienas svarbiausių ugdymo tikslų – užtikrinti sąveiką tarp auklėtojo, vaiko ir šeimos. Tėvai ir auklėtojai sukuria vaiko gyvenime erdvę, o tai, ką jis patiria joje, suteikia jo vystymuisi kryptį, lemia ugdymo(si) kokybę. Mokyklos tikslas įtraukti tėvus į įstaigos gyvenimą, kad jie ne svečiai, o jos gyvenimo dalyviai. Tėvų dalyvavimas įstaigos gyvenime lemia vaikų pasiekimus, motyvaciją ir elgesį. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendraudama su šeima, siekia tokių tikslų:

  • atskleisti šeimai vaiko gyvenimo Mokykloje ypatumus ir supažindinti su ugdymo sąlygomis;
  • šviesti tėvus pedagogikos ir psichologijos klausimais;
  • susipažindinti su šeimos gyvenimo būdu ir drauge ieškoti bendrų ugdomojo poveikio vaikui metodų ir priemonių;
  • tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimas pagrįstas principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaikų labui.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą ieškokite čia:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas