5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Specialusis

1981 m. Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželyje-mokykloje savo darbą pradėjo logopedinė grupė.            

1991 m. – ikimokyklinio amžiaus  vaikų su negalia grupė,

1994 m. - specialioji lavinamoji klasė,

2005 m. atidarytas specialiosios lavinamosios klasės II pogrupis.

    Ugdymas specialiojoje lavinamojoje klasėje organizuojamas pagal individualius mokinių poreikius, galias ir tėvų pageidavimus bei pasiūlymus.  Mokiniai ugdomi pagal "Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui". Mokiniams su negalia padedame tiek, kiek įmanoma - plėtojame visas jų potencialias vystymosi galimybes, padedame pasirengti gyvenimui, integruotis į visuomenę.

Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) ugdymo(-si) pasiekimus, problemas, optimaliausius jų sprendimo būdus, ugdymo individualizavimą, tinkamą edukacinę aplinką aptariame Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose.

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniai atranda save meninėje veikloje. Jų  kūryba atsispindi  mokyklos gyvenime ir už jos ribų. Mokinių darbais puošiame įstaigos  interjerą, dalyvaujame parodose, rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose. Specialiosios lavinamosios klasės mokiniai dalyvauja smurto prevencijos programoje "Antras žingsnis".

Su vaikais, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, „Ąžuoliuko“ mokykloje dirba logopedas. 2019-2020 m.m. logopedines pratybas lanko 30 ugdytinių: 24 priešmokyklinio ir 6 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Jie ugdomi pagal logopedo sudarytas kalbos sutrikimų šalinimo  programas (grupines, pogrupines). Logopedinių pratybų metu tenkinami ir individualieji ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, poreikiai (pagal individualias programas).

Logopedinių  pratybų metu lavinama ugdytinių artikuliacinė, smulkioji motorika, girdimasis dėmesys ir suvokimas, foneminė klausa, ritmika, regimasis suvokimas, formuojami žodžių garsinės analizės-sintezės pradmenys, mokoma pajusti skiemeninę žodžių struktūrą, turtinamas-aktyvinamas žodynas, siekiama gramatinio kalbos taisyklingumo, lavinama šnekamoji-pasakojamoji kalba, formuojami minimalūs skaitymo pradmenys (mokomas tarti garsas visuomet susiejamas su raide). Ugdytiniai supažindinami su lietuvių liaudies smulkiąja tautosaka (mįslėmis, patarlėmis).

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI
PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANŲ PRIEDAI

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS 2019–2020 ir 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Pradinio ugdymo programos ugdymo plano 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų priedai

Pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų priedai

JURBARKO ,,ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS 2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

 JURBARKO ,,ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS 2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

 Pradinio ugdymo programos ugdymo plano priedai

 Pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano priedai

2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano priedai

Pradinio ugdymo programos ugdymo plano priedai

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO REKOMENDACIJOS

2013 - 2015 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

2013 - 2015 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Pradinio ugdymo programos ugdymo plano priedai

Pagrindinio ugdymo plano programos ugdymo plano priedai

Padėkime vaikams lavinti taisyklingą laikyseną

Ugdyti taisyklingos laikysenos įgūdžius, t.y. nuo mažų dienų pratinti vaiką sąmoningai kontroliuoti savo laikyseną, reikia pradėti kuo ankstyvesniame amžiuje – taip kaip mokome plautis rankas ar valytis dantis. Vaikams, kurie dažnai kūprinasi, persikreipia, sėdėdami žemai nulenkia galvą, reikia dažnai priminti, kad išsitiestų, kantriai aiškinti taisyklingos sėdėsenos svarbą. Paskatinkite vaikus atkreipti dėmesį į savo laikyseną kiekvienu patogiu momentu: sėdant valgyti, piešti, prieš veidrodį ir pan. Labai svarbu, kad tėveliai nuolat stebėtų savo atžalos laikyseną dar iki brendimo pradžios, t.y., kol dar pilnai nesusiformavęs skeletas, kad vaikas, skaitydamas, rašydamas ar žiūrėdamas televizorių, sėdėtų tiesiai, jam būtų pritaikyti tinkamo aukščio kėdė ir stalas. Šiuo periodu reikėtų atkreipti dėmesį į vaikų eiseną, stovėseną bei sėdėseną tiek namuose, tiek ir mokykloje.

Laikysena ypač pakinta, netaisyklingai sėdint (susikūprinus, įsitempus, pakišus vieną koją po savimi), stovint, gulint (ant šono, susirietus, ankštoje lovoje, ant didelės pagalvės), nešant sunkus daiktus (krepšį, rankinę), ant vieno peties ar viena ranka, dėl blogo darbo vietos apšvietimo ir t.t.

Netaisyklinga kūno laikysena labiau būdinga vaikams, kurie mažai juda (ilgai žiūri televizorių, daug laiko praleidžia prie kompiuterio, piešia, mažai laiko būna lauke ir pan.) – jų kaulų ir raumenų sistema silpnesnė, prastesnė judesių koordinacija.

Ydinga laikysena – tai ne tik sudarkytas grožis. Metams bėgant dėl to atsiranda daugybė negalavimų: tampa sunkaus kvėpuoti, sutrinka kraujo apytaka, pablogėja virškinimas. Dėl netaisyklingos laikysenos niekaip nepasieksime išdidžios, lengvos ir grakščios eisenos, plastiškų ir išraiškingų judesių.

Būtina pabrėžti, jog netaisyklingos laikysenos gydymo sėkmė priklauso nuo ankstyvos diagnostikos. Pavyzdžiui, koreguojantys liemens įtvarai veiksmingi tik tol, kol vaikas dar auga. Tėvai, skirdami nepakankamai dėmesio savo atžalų laikysenai ir tikėdamiesi, kad vaikas išaugs, sutvirtės savaime, delsia kreiptis į gydytojus specialistus. Tačiau reikėtų įsidėmėti, jog nekoreguojama ydinga laikysena dažniausiai išsivysto į rimtus stuburo iškrypimus.

Netaisyklingą laikyseną galima koreguoti ortopediniais gaminiais –korektoriais, įtvarais, reklinatoriais – kartu taikant mankštą ir fizioterapines priemones.

Pagrindinis taisyklingos laikysenos formavimo principas – judėjimas. Nuo mažens patariama vaikus mokyti sportuoti, plaukioti, žaisti judrius žaidimus.

Toliau pateikiami keli taisyklingos laikysenos lavinimo pratimai.

 

Pratimai nugaros raumenims stiprinti

1. Pradinė padėtis – gulime ant nugaros, kojos ant kamuolio, rankos sulenktos

Dubenį kelkite aukštyn taip, kad susidarytų nuolydis. Palaikykite keletą sekundžių ir grįžkite į pradinę padėtį.

2. gulėdami ant ritinio (ar kamuolio), pasimėtykite kamuoliu (pečių juosta pakelta)

3. Pradinė padėtis – gulime ant pilvo, rankos sukryžiuotos už galvos, kojas prilaiko draugas

Pakelkite pečių juostą ir galvą nuo grindų 20–30 cm, palaikykite kelias sekundes ir grįžkite į pradinę padėtį.

4. Pradinė padėtis – atsisėdę ant kulnų, kakta siekime čiužinį (rankos už galvos, alkūnės nuleistos ant čiužinio)

5. Pradinė padėtis – gulime ant pilvo, rankos sulenktos pečių aukštyje, kakta atremta į smėlio maišelį, rankšluostį ar pan.

 Pratimai pilvo presui stiprinti

6. Pradinė padėtis – gulime ant nugaros, kojos pakeltos ir sulenktos per kelius <90°, keliais suspaudę laikome kamuolį

Traukdami kamuolį link krūtinės, pakelkite dubenį nuo pagrindo.

 Pratimai raumenų tempimui

7. Pradinė padėtis – „ant kelių“

Keldami dubenį aukštyn, ištieskite kojas per kelius, palaikykite kelias sekundes ir grįžkite į pradinę padėtį.

8. Pradinė padėtis – rankomis remiamės į grindis, ritinys (kamuolys) po keliais

Kojas traukite prie krūtinės, palaikykite 5 sekundes ir grįžkite į pradinę padėtį.

9. Pagulėkite ant kamuolio, atmetę rankas į šalis.

Pratimai stuburui stabilizuoti

10. Šuoliuokite su kamuoliu „op...op“

11. Pradinė padėtis – gulime ant pilvo, rankos ištiestos į priekį.

Pakaitomis kelkite priešingą ranką ir koją, palaikykite keletą sekundžių ir nuleiskite.

 

 

 

Specialusis ugdymas 2009/2011m.