5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lankymą tvarkos aprašo 1 priedas

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lankymą tvarkos aprašo 2 priedas

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. T-91

DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ TVARKOS APRAŠAS 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. T-90

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. T-89

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2017-2018 M. M.

DARBO TARYBOS RINKIMO IR VEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS PATVIRTINTA Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. T – 62

DĖL JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO Nr. T-98 „DĖL ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2014 m. lapkričio 20 d. Nr. T-100 Jurbarkas

ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS

PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYTINIŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ, PERKĖLIMO MOKYTIS Į KITĄ MOKYKLĄ, IŠREGISTRAVIMO BEI PAŠALINIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

Saugus bendravimas internete