5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Kūrybinės dirbtuvės „Aš galiu“

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos specialioji lavinamoji klasė vykdo projektą Kūrybinės dirbtuvės „Aš galiu“ (Jurbarko rajono savivaldybės lėšos, skirtos mokinių užimtumo, socializacijos, prevencijos ir kitoms programoms finansuoti). Jo tikslas – menine veikla skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybiškumą, turtinti emocinę – socialinę patirtį, daryti įtaką pažintiniams bei mąstymo procesams.

Akrilo liejimas – magiška, nenuspėjamų spalvinių efektų technika. Ja naudodamiesi mokiniai kūrė abstrakčius paveikslus.Molio terapija. Ši medžiaga suteikia galimybę daugybę kartų būti minkoma ir perminkoma. Lipdant lavėja erdvinis mąstymas, smulkiosios motorikos judesiai, jaučiamas atsipalaidavimas ir malonus kūrybos džiaugsmas, atsiribojant nuo baimės suklysti.

Darbai iš odos. Mokiniai sužinojo, jog odos gaminiai lydi žmogų nuo senų senovės - pradedant rūbais ir baigiant įvairiais aksesuarais. Susipažino su darbui reikalingomis medžiagomis, įrankiais.

Ebrudažų liejimo ant vandens paviršiaus technika. Jos būdu sukurtas paveikslas vėliau gali būti perkeltas ant popieriaus lapo.
Tapyba ant vandens ramina, skatina kūrybiškumą, gerina emocinę ir fizinę sveikatą, veikia atpalaiduojančiai, lavina susitelkimą ir ugdo pasitikėjimą savimi.
Piešiant ebru, naudojamos natūralios, nekenksmingos sveikatai priemonės. Kuriant ebru technika, neįmanoma suklysti - puikus rezultatas visada garantuotas. Piešinys kaskart meniškas, savaip gražus.

Sveikatinimo projektas „Sportas, juokas, sveikata“ 2020 (tęstinis)

Projektas „Sportas, juokas, sveikata“ (tęstinis). 2020-09-01 – 2020-12-31

Projekto tikslas (išspręsti tam tikrą problemą):

Stiprinti ir saugoti ugdytinių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius ir lavinant emocinį intelektą. Skatinti vaikus dalyvauti judriose veiklose, sportuoti, įtraukiant ir kitus mokyklos bendruomenės atstovus stiprinant tarpusavio santykius ir ryšius. Mokytis vertinti fizinę, emocinę būseną ir priimti visas emocijas.

Projekto uždaviniai (specifiniai uždaviniai), kurie bus įgyvendinti siekiant projekto tikslo:

Sudaryti sąlygas ugdytiniams dalyvauti judriose veiklose, lavinti  smulkiąją ir stambiąją motoriką, taisyklingą laikyseną. Suteikti žinių ir įgūdžių ugdytiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) apie sveiką gyvenseną ir tinkamą mitybą bei jų naudą augančiam organizmui, ugdyti norą bendrauti ir bendradarbiauti. Skatinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir ugdytinių bei bendruomenės nusiteikimą sportuoti drauge bei ugdyti(s) fizinį aktyvumą. Tenkinti norą žaisti, žadinti teigiamas ugdytinių emocijas. Sudaryti sąlygas vaikams išbandyti įvairius atsipalaidavimo būdus Mokyti atpažinti įvairias emocijas. Sukurti saugią, judėti skatinančią ir ugdytinių poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką. Ugdyti vaikų gebėjimą sukaupti dėmesį ir jį išlaikyti tam tikrą laiko tarpą. Padėti vaikams atrasti, koks nusiraminimo būdas geriausiai tinka individualiai kiekvienam iš jų. Skatinti draugiškumą, norą padėti vienas kitam. Ugdyti vaikų savikontrolės įgūdžius.

Projekto dalyviai. Kokioms visuomenės grupėms reikšmingas projekto įgyvendinimas

Projekto dalyviai – Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 9-tos ir 10-tos ikimokyklinio ugdymo grupių 3-5 metų vaikai, auklėtojos Vilma Milkuvienė, Jūratė Kucinienė, Vida Petraitienė, ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), Mokyklos pedagogai ir kiti bendruomenės nariai.

Projektas reikšmingas visiems savo sveikatą saugantiems įstaigos bendruomenės nariams – vaikams, jų šeimos nariams, pedagogams.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama skatinti vaikų aktyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, suteikti žinių apie grūdinimąsi ir sveikatai naudingus gamtos produktus. Ugdytiniai judriųjų veiklų metu lavino smulkiosios ir stambiosios motorikos įgūdžius, mokėsi taisyklingos laikysenos. Veiklų metu tiek ugdytiniai, tiek jų tėveliai (globėjai, rūpintojai)  ir kiti Mokyklos bendruomenės nariai buvo skatinami aktyviai leisti laiką, sportuoti. Projekto metu suteikta daug žinių apie sveiką gyvenseną, tinkamos mitybos naudą augančiam organizmui. Taip pat ugdytiniai buvo skatinami žaisti, pažinti ir rodyti savo bei draugų emocijas. Projekto metu pavyko supažindinti su aktyviomis laiko praleidimo formomis, priminti vaisių ir daržovių pavadinimus bei išmokti gaminti sveikuoliškus kokteilius, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) bei kitiems Mokyklos bendruomenės nariams.

PROJEKTO LOGOTIPAS:IMG 20210204 135413

PROJEKTO VEIKLOS:

GRŪDINIMASIS VANDENIU, VAISTAŽOLIŲ ARBATOS, KOJŲ MASAŽAI (PANAUDOJANT S. KNEIPO IDĖJAS) LAUKE

.
SVEIKUOLIŠKŲ KOKTEILIŲ IŠ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ GAMYBA „SVEIKATOS BOMBA“
.

FOTONUOTRAUKŲ IŠ NAMŲ APLINKOS PARODA „VIRU, VIRU KOŠĘ“.

.

Sveikatinimo projektas „Sveikatos vaivorykštė 2019“ (tęstinis)

bxtb2 mq02b 001Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinė sveikata yra tiesiogiai susijusi su jų gyvenimu: psichikos sveikata, pasaulėžiūra ir psichologine raida. Svarbu formuoti ilgalaikius sveikatos, sveikos gyvensenos įpročius, naudojant įvairius netradicinius  metodus,  kuriuos taikant puoselėtume sveiką gyvenimo būdą visą gyvenimą.

S.Kneipo filosofijos mintis apie glaudžiai tarp savęs susijusius elementus – vandenį, augalus, mankštą, mitybą ir pusiausvyrą kuria teisingą supratimą, jog natūrali aplinka ir gyvenimo būdo įpročiai turi būti neatsiejami vienas nuo kito.  kuriuos taikant puoselėtume sveiką gyvenimo būdą visą gyvenimą. Projekto metu ypatingas dėmesys skiriamas sveiko gyvenimo būdo puoselėjimui, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą ir galias.  Ketiname labiau įtraukti tėvus, kurie taptų aktyvesniais dalyviais mūsų organizuojamose projektinėse  veiklose. Dalyvaudami įvairiose projekto veiklose dalyviai įtvirtins ne tik svarbius sveikos gyvensenos įpročius, bet ir  komandinį darbą, pagarbą sau ir kitiems, ir susitarimų laikymąsi. Tai padės visiems bendruomenės nariams gerinti pasitikėjimą savimi ir drąsą reikšti mintis bei ugdyti savigarbą ir pozityvų požiūrį. Padidės tėvų kompetencija sveikatos skatinimo ir saugojimo klausimais, nes sveikos gyvensenos įpročiai turi būti formuojami ir namuose. Pasaulis atsivers vaikams, kuriame jie galės patys dalyvauti kuriant saugumą  ir sveiką gyvenimo būdą.

Projekto metu organizuoti renginiai ir pravestos veiklos.

 „Pasivaikščiojimas Mokyklos kieme su gėrybių pintine“ - orientacinis judėjimas.

„Meninė saviraiška gamtoje“.

Rugsėjo 23 dieną Mokyklos bendruomenė, ugdytiniai, tėveliai ir svečiai iš 8 šalių: Lenkijos, Latvijos, Graikijos, Rumunijos, Bulgarijos, Turkijos, Portugalijos, Italijos (Erasmus+ KA 219 projekto ,,Kelioniniai projektai – kelionė į ateities kompetenciją” („Travelling Projects - a Journey to Future Competences“) partneriai) buvo pakviesti į pirmąjį projekto renginį, kurį sudarė dvi dalys: orientacinis judėjimas - „Pasivaikščiojimas Mokyklos kieme su gėrybių pintine“ ir piešimo šventė - „Meninė saviraiška gamtoje“.                                                            

   Judėjimas - pagrindinis biologinis žmogaus raidos veiksnys, skatinantis organizmo vystymąsi.        Rūpindamiesi tinkamu fiziniu vaiko vystymusi bei tuo, kad jis pakankamai judėtų, rūpinamės jo sveikata plačiąją prasme – fizine, psichine ir socialine. Judesių lavinimas neatsiejamas nuo vaiko protinio ugdymo. Žaidybinio pobūdžio pratybos teikia vaikams džiaugsmo, žadina smagią, žvalią nuotaiką.

   Orientacinio judėjimo metu vaikai ir užsienio svečiai susipažino su judėjimo galimybe pagal taisykles. Visi atliko judėjimo užduotis pagal sudarytą įstaigos teritorijoje esančių edukacinių objektų žemėlapį. Užduotys buvo susijusios su pastabumu, orientacija, komandiniu darbu.  Renginio dalyviai veikloje panaudojo naujas priemones, kurias įsigijome iš projekto lėšų.                      

   Vaikai, tėveliai bei renginio svečiai susipažino bei eksperimentavo netradicinėmis meno priemonėmis: uogomis, vaisiais ir daržovėmis, bei iš jų pagamintais dažais. Tai ugdytiniams paliko fantastišką įspūdį. Buvo nupiešti plakatai „Vaisiai“, „Daržovės“, „Miškas“. Organizavome  plakatų  parodėlę, kurią eksponavome „Ąžuoliuko“ mokyklos sveikatingumo kiemelyje.  Ši veikla išlaisvina vaikuose kūrybiškumą ir fantaziją, teikia daug džiaugsmo.

  

Teorinis – praktinis seminaras „Mankšta KITAIP -gyvūnų gimnastikos elementai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“.

Tėvų ir pedagogų uždavinys padėti vaikams pajusti fizinio aktyvumo džiaugsmą, išmokyti nuo mažens kūno kultūros pagrindų: taisyklingos laikysenos ir kvėpavimo, sportinių žaidimų, įvairių pratimų, skirtų kūnui stiprinti, tai yra to, ką galima ir reikia atlikti kasdien.

   Todėl, spalio 23 dieną 13.00 valandą Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje, mokyklos pedagogams, vyko teorinis – praktinis seminaras „Mankšta KITAIP – gimnastikos elementai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“. Seminaro lektorė Santa Neniškytė – Belkinienė,

   Lektorė Santa  pedagoges supažindino su šiuolaikine vaikų treniruočių metodika, pakvietė praktiškai išbandyti rekomenduojamus pratimus vaikams. Fiziškai ugdyti vaikus galima daugeliu būdų, kuriais siekiama vieno tikslo, kad mažieji tobulėtų, taptų sveikesni , stipresni, sąmoningesni. Vienas iš būdų šiam tikslui siekti - gyvūnų pozų , judesių ir elgsenos imitavimas. Ši veikla artimiausia vaiko prigimčiai, puiki priemonė fizinių, emocinių bei dvasinių galių stiprinimui. Pratybų metu vaikai konkrečiame gyvūne įžvelgia save, pajunta jėgą , stebi savo kūną, tvirtėja fiziškai, pasijaučia tikrais gamtos vaikais. Tai puiki galimybė susipažinti su gyvūnais, perteikti išorinį jo vaizdą, įgyti jo formą, įsijausti į vidinę gyvūno būseną. Tuo pačiu vaikai susipažįsta su jogos gimnastika išsiugdo gražią laikyseną, lankstumą, jėgą, mokosi taisyklingai kvėpuoti.

   Mokykloje nėra taip svarbu atrasti gabiausius ir geriausius fizinius duomenis turinčius vaikus, svarbiausia, kad tai formuotųsi malonūs įgūdžiai, teikiantys dar vieną galimybę būti tarp draugų, aktyviai ilsėtis. Tad smagių ir naudingų veiklų vaikams ir jų pedagogams!
 


„Vandens laše gera vaikų sveikata“

   Lapkričio 13 dieną  „Obuoliukų“ ir „Naminukų“ grupės vaikučius aplankė Jurbarko rajono savivaldybės sveikatos biuro specialistė  Kristina Undraitytė. Ji pravedė praktinę pamokėlę apie asmens higieną. Pamokėlės metu buvo naudojama profilaktinė higienos priemonė „Bakterijų milteliai”, kurie imituoja ant rankų esančius nešvarumus, nėra pastebimi plika akimi, tik pašvietus specialiu žibintuvėliu. O juos sunaikinti galima tik kruopščiai plaunant rankytes tekančiu vandeniu ir muilu. Svarbu, kad vaikai suprastų, jog būti švariam – reiškia būti sveikam. Vaikai linksmai ir turiningai leido laiką, žaisdami su vandeniu. Veiklos metu ugdytiniai  sužinojo  apie grūdinimąsi vandeniu, patyrė  pažinimo džiaugsmą.

   Renginio metu vaikai sužinojo apie augalų ir vandens sąveiką – vaistažolių arbatas. Arbatos gėrimo tikslas - supažindinti vaikus su labiausiai paplitusiomis ir dažniausiai vartojamomis vaistažolėmis, jų reikšme žmogaus sveikatai. Ragavome ramunėlių ir mėtų arbatas. Norime, kad vaikai susipažintų su vaistiniais augalais ir jų savybėmis; padėti vaikams suvokti meilę gamtai; padėti suprasti apie sveikatą, arbatos naudą žmogaus sveikatai; kad kuo daugiau paliestų, susipažintų, pažintų, pajustų arbatų kvapą, spalvą, skonį.„Kelionė į Netvarkos nykštuko pilį“ (šviesa, judėjimas, emocija).

 Gruodžio 10 dieną 16.15 valandą  vyko edukacinė popietė „Kelionė į Netvarkos nykštuko pilį“. „Naminukų“  ir „Obuoliukų“ grupės vaikučiai po dienos miego pastebėjo, kad dingo mėgstami žaisliukai. Dingo?..  Taip, jie buvo palikti ne vietose kur „gyvena“, o bet  kur. Vaikams pasidarė neramu, kad gali dingti visi žaislai. Pasiklausę pasakojimo apie Netvarkos nykštuką, nusprendėme ieškoti jo pilies. Pasitarėme ir vieni kitiems pasižadėjome, kad daiktus padėsime ten iš kur paimame. Juk bus labai liūdna, kai grupėje nebeliks žaisliukų... Naudojant žibintuvėlius vaikai keliauja į pilį. Pakeliui jie įveikė judėjimo ir emocines užduotis, įtvirtino vidaus patalpų pažinimą neįprastoje aplinkoje (orientacija tamsioje aplinkoje).

Edukacinio renginio metu vaikai patyrė:

  1. a) teigiamos emocijos - jos augina žmogaus pasitikėjimą savimi, brandina humoro jausmą, todėl ateityje jis ramiau žiūrės į nepalankias gyvenimo situacijas, o krizės metu greičiau sugebės susitvardyti bei priimti sprendimus, kurie jam padės krizę ne tik įveikti, bet ir iš jos pasimokyti.
  2. b) judesio terapija - padeda geriau pažinti save ir savo kūną; išmokti geriau koordinuoti judesius; jaustis saugesniais; išmokti atsipalaiduoti; išmokti drąsiai bendrauti su pasauliu ir kitais žmonėmis.
  3. c) šviesos terapija - puikia veikia vaikų organizmą, gerina bendrą emocinę būklę; mažina fizinį nuovargį, dirglumą, baimės jausmą, stresą. Ji gerina miegą, koncentruoja atmintį ir mąstymą.

Tokie renginiai skatina vaikų aktyvumą, savarankiškumą. Jie mokosi būti kartu su kitais, bendrauti, draugauti, bendradarbiauti, spręsti iškilusias problemas. Lavėja ir vystosi vaiko intelektas.

  

Tęstinis sveikatinimo projektas „Sportas, juokas, sveikata"

 

Sveikatinimo projektas „Sportas, juokas, sveikata“ 2016

Mūsų tyrinėjimai ir atradimai

Mes norime augti sveiki, mes norime augti stiprūs, mes norime nesirgti ir visuomet būti linksmi!“ - taip sakė „Musmiriukų“ ir „Saulėgrąžiukų“ grupių ugdytiniai lapkričio 30 dienos rytą. Jie, kupini noro pažinti, paliesti ir sužinoti daug dar nežinomų dalykų, kartu su auklėtojomis Jūrate Kuciniene, Vida Petraitiene, Vilma Milkuviene rinkosi į susitikimą su gydytoja terapeute Regina Sabaliauskiene. O kad ir patys pasijaustų lyg gydytojai, ant galvos užsidėjo karūnėles su raudonojo kryžiaus ženklu. Grupė trumpam tapo „Poliklinika“, pilna įvairiausių treniruoklių, gimnastikos kilimėlių, sensorinių indelių, plakatų, daugybės priemonių kūrybiniams žaidimams ir sportavimui. Visos šios priemonės buvo įsigytos už tėvelių-rėmėjų, „Ąžuoliuko“ mokyklos bei Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas, skirtas projekto „Sportas, juokas, sveikata“ vykdymui. Gydytoja R. Sabaliauskienė vaikams papasakojo, kokios dalys sudaro žmogaus kūną, kokie organai yra kūno viduje. Vaikai sužinojo, kokio dydžio yra žmogaus širdis, kaip širdis varinėja kraują po mūsų kūną. Vaikai savo ruožtu pasakojo, kodėl jie nenori eiti pas gydytoją ir kad jiems labai nepatinka sirgti bei gulėti lovoje, gerti vaistus... Paklausę gydytojos pasakojimų ir patarimų, vaikai padarė išvadą, kad norint nesirgti, reikia saugoti ir stiprinti savo sveikatą. Tam labiausiai padeda aktyvus sportas ir judėjimas. „Musmiriukų“ ir „Saulėgrąžiukų“ grupių ugdytiniai labai mėgsta sportuoti: vaikai parodė, kaip greitai ir linksmai nusiteikę bėga nauju bėgimo takeliu, vienas po kito ant gimnastikos kilimėlio atliko savo mėgstamus fizinius pratimus, siūlė juos atlikti ir savo draugams. Labai smagu minti treniruoklio-dviračio pedalus ir būti greičiausiu dviratininku! Greitai žingsniuoti ir išlaikyti pusiausvyrą ant treniruoklio-vaikštynės ne taip ir lengva! O kaip smagu šokinėti nuo vienos minkštutėlės odinės pagalvėlės ant kitos! Taip linksmai ir smagiai pasportavę bei pasimankštinę, vaikai susidomėję su stetoskopu klausėsi, kaip plaka draugo širdelė, mokėsi pamatuoti širdies pulsą, stebėjo, kaip atrodo žmogaus plaukas, žiūrint pro mikroskopą. Žaisdami kūrybinius žaidimus, apsivilkę baltais chalatais, vaikai jautėsi kaip tikri gydytojai, kurie gydė sunegalavusius draugus. Jie kvietė pagalbą telefono numeriu 112, vežė susirgusius „ligonius“ į „ligoninę“, leido jiems vaistus ir visaip kitaip „slaugė“ juos. Smagiai, išradingai ir įdomiai pažaidę vaikai ištarė nuoširdų „ačiū“ gydytojai už suteiktas žinias ir galimybę prisiliesti prie gydytojo reikmenų. Galbūt kai kam mažose širdelėse sukirbėjo didelis noras užaugus būti gydytoju ir gydyti vaikus. O „Musmiriukų“ ir „Saulėgrąžiukų“ ugdytiniai pažadėjo kiekvieną rytą mankštintis ir kiekvieną dieną daug sportuoti, kad augtų sveiki ir nereikėtų lankytis pas gydytoją. Geriausias gydytojas yra šypsena ir gera nuotaika. Tai jau žino „Musmiriukų“ ir „Saulėgrąžiukų“ grupių ugdytiniai. Jie valgo sveiką maistą, mėgsta sportuoti ir dažnai šypsosi, juos visada lydi gera nuotaika.Nuoširdžiai dėkojame gerbiamai gydytojai Reginai Sabaliauskienei už dalyvavimą renginyje, tėveliams-rėmėjams Ramitai ir Pauliui Blažauskams (UAB „Džermita“), Sauliui Meškauskui (UAB „Scanprekyba“), Ričardui Plėšikaičiui (UAB „Milsta“) už piniginę paramą projektui.


Vaikų ir tėvelių sporto šventė „Sportas, juokas, sveikata“

 

Antradienio popietę, kai rudeninės saulutės spinduliai vis dar meiliai šypsojosi žemei, o vėjas parke gainiojo krentančius medžių lapus, „Ąžuoliuko“ mokyklos „Musmiriukų“ ir „Saulėgrąžiukų“ grupių vaikučiai kartu su auklėtojomis, mamytėmis ir tėveliais, broliukais ir sesutėmis, močiutėmis ir kitais artimaisiais sugužėjo į Jurbarko dvaro slėnį dalyvauti sveikatinimo projekto renginyje „Sportas, juokas, sveikata“. Renginyje dalyvavo ir mokyklos direktorė Nijolė Giedrutė Blažaitienė, pavaduotoja ugdymui Snieguolė Mažeikienė bei slaugytoja Zita Baronaitienė. Auklėtojos Vida, Jūratė ir Vilma supažindino tėvelius su projekte numatytomis veiklomis, rėmėjais, paragino ir ateityje taip gausiai ir geranoriškai dalyvauti sportiniuose renginiuose, būti visiems sveikiems ir linksmiems.

Kol vaikai su savo šeimomis skirstėsi į „Musmiriukų“ ir „Saulėgrąžiukų“ komandas ir puošėsi emblemomis, auklėtojos paruošė estafečių trasas iš įvairių vaikų sportui skirtų priemonių. Jos buvo įsigytos iš Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Kad dalyvių raumenys ir sąnariai apšiltų, visi linksmai padarė mankštą, ir greit dvi komandos, linksmai ir garsiai nusiteikusios, stojo prie starto linijos. Prasidėjo estafečių varžybos, kurių metu vaikai bėgo, šokinėjo per kliūtis, lindo, mėtė kamuoliukus į taikinius ir pan. Estafetėse dalyvavo ne tik vaikai, bet ir jų mamytės, tėveliai, močiutės, „Ąžuoliuko“ direktorės pavaduotoja ugdymui Snieguolė bei slaugytoja Zita. Visiems labai daug gerų emocijų sukėlė virvės traukimo varžybos tarp „Musmiriukų“ ir „Saulėgrąžiukų“ komandų. Palaikymo komandos mojavo plakatais su šūkiais, plojo ir šūksniais ragino visus dalyvauti ir nugalėti. Pralaimėjusių nebuvo - nugalėjo draugystė ir šypsenos visų veiduose!

Atlikę visas užduotis, renginio dalyviai linksmi susėdo ant suoliukų pailsėti, kur jų laukė apdovanojimai: visi „Musmiriukų“ ir „Saulėgrąžiukų“ komandų nariai buvo apdovanoti 1-osios vietos atminimo medaliais ir suvenyrais. Visus susirinkusius pasveikino ir mylėti sportą bei judėjimą paragino direktorė Nijolė Giedrutė Blažaitienė. Po apdovanojimų visų laukė kvapni žolelių arbata, sumuštiniai, vaisiai. Pabendravę, pasportavę, pasivaišinę, linksmi ir patenkinti mažieji sportininkai ir jų tėveliai traukė rudenėjančiu taku namo, širdelėse nešdamiesi gerumą, o veiduose šypseną, šviesą ir gerą nuotaiką. „Sportas, juokas, sveikata tegul mus lydi visur ir visada!“ – taip nusprendė „Musmiriukų“ ir „Saulėgrąžiukų“ grupių ugdytiniai ir jų auklėtojos Jūratė, Vida, Vilma.

Mažųjų „musmiriukų“ ir „saulėgrąžiukų“ dar laukia ne viena tokia šauni šventė. Vykdydamos projektą „Sportas, juokas, sveikata“, auklėtojos numatė visą eilę vaikų sveikatingumą gerinančių renginių, kurių metu bus siekiama, kad mūsų vaikučiai augtų sveiki, stiprūs ir linksmi.