5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Projektas „Sportas, juokas, sveikata“ (tęstinis). 2020-09-01 – 2020-12-31

Projekto tikslas (išspręsti tam tikrą problemą):

Stiprinti ir saugoti ugdytinių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius ir lavinant emocinį intelektą. Skatinti vaikus dalyvauti judriose veiklose, sportuoti, įtraukiant ir kitus mokyklos bendruomenės atstovus stiprinant tarpusavio santykius ir ryšius. Mokytis vertinti fizinę, emocinę būseną ir priimti visas emocijas.

Projekto uždaviniai (specifiniai uždaviniai), kurie bus įgyvendinti siekiant projekto tikslo:

Sudaryti sąlygas ugdytiniams dalyvauti judriose veiklose, lavinti  smulkiąją ir stambiąją motoriką, taisyklingą laikyseną. Suteikti žinių ir įgūdžių ugdytiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) apie sveiką gyvenseną ir tinkamą mitybą bei jų naudą augančiam organizmui, ugdyti norą bendrauti ir bendradarbiauti. Skatinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir ugdytinių bei bendruomenės nusiteikimą sportuoti drauge bei ugdyti(s) fizinį aktyvumą. Tenkinti norą žaisti, žadinti teigiamas ugdytinių emocijas. Sudaryti sąlygas vaikams išbandyti įvairius atsipalaidavimo būdus Mokyti atpažinti įvairias emocijas. Sukurti saugią, judėti skatinančią ir ugdytinių poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką. Ugdyti vaikų gebėjimą sukaupti dėmesį ir jį išlaikyti tam tikrą laiko tarpą. Padėti vaikams atrasti, koks nusiraminimo būdas geriausiai tinka individualiai kiekvienam iš jų. Skatinti draugiškumą, norą padėti vienas kitam. Ugdyti vaikų savikontrolės įgūdžius.

Projekto dalyviai. Kokioms visuomenės grupėms reikšmingas projekto įgyvendinimas

Projekto dalyviai – Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 9-tos ir 10-tos ikimokyklinio ugdymo grupių 3-5 metų vaikai, auklėtojos Vilma Milkuvienė, Jūratė Kucinienė, Vida Petraitienė, ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), Mokyklos pedagogai ir kiti bendruomenės nariai.

Projektas reikšmingas visiems savo sveikatą saugantiems įstaigos bendruomenės nariams – vaikams, jų šeimos nariams, pedagogams.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama skatinti vaikų aktyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, suteikti žinių apie grūdinimąsi ir sveikatai naudingus gamtos produktus. Ugdytiniai judriųjų veiklų metu lavino smulkiosios ir stambiosios motorikos įgūdžius, mokėsi taisyklingos laikysenos. Veiklų metu tiek ugdytiniai, tiek jų tėveliai (globėjai, rūpintojai)  ir kiti Mokyklos bendruomenės nariai buvo skatinami aktyviai leisti laiką, sportuoti. Projekto metu suteikta daug žinių apie sveiką gyvenseną, tinkamos mitybos naudą augančiam organizmui. Taip pat ugdytiniai buvo skatinami žaisti, pažinti ir rodyti savo bei draugų emocijas. Projekto metu pavyko supažindinti su aktyviomis laiko praleidimo formomis, priminti vaisių ir daržovių pavadinimus bei išmokti gaminti sveikuoliškus kokteilius, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) bei kitiems Mokyklos bendruomenės nariams.

PROJEKTO LOGOTIPAS:IMG 20210204 135413

PROJEKTO VEIKLOS:

GRŪDINIMASIS VANDENIU, VAISTAŽOLIŲ ARBATOS, KOJŲ MASAŽAI (PANAUDOJANT S. KNEIPO IDĖJAS) LAUKE

.
SVEIKUOLIŠKŲ KOKTEILIŲ IŠ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ GAMYBA „SVEIKATOS BOMBA“
.

FOTONUOTRAUKŲ IŠ NAMŲ APLINKOS PARODA „VIRU, VIRU KOŠĘ“.

.