logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.

Organizuoja individualias specialiąsias pedagogines pratybas. Pratybų metu padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, ieško būdų, kaip įveikti ugdymosi sunkumus, taikydamas įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus.

Atlieka vaikų pirminį pedagoginį įvertinimą ugdymo įstaigoje. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe. Rengia individualias ugdymo programas, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. Rengia dokumentus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų konsultavimui pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Padeda grupių pedagogams pritaikyti ugdymo programas, parinkti ugdymo metodus ir priemones ugdytiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba.

Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus).

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos specialioji pedagogė Lijana Mockevičienė
Tel. +370 610 62994