logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ikimokyklinis ugdymas

Jurbarko „Ąžuoliuko“  mokykloje vaikai ugdomi aštuoniose ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse:   „Boružiukų“, „Saulyčių“ (1-3 m. ankstyvojo amžiaus), „Viščiukų“, „Musmiriukų“,  „Širdukų“, „Naminukų“, „Obuoliukų“ ir  „Saulėgrąžiukų“ (3-5 m. ikimokyklinio amžiaus).

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos pritartą Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo (si) programą.

Vadovaujantis LR švietimo įstatymo 7 str. 3 dalies nuostatomis (kurios atitinkamai įsigalioja 2023, 2024 ir 2025 m.), 2023 m. yra reglamentuotas visuotinis ikimokyklinis ugdymas nuo 4 metų vaikams, 2024 m. – nuo 3 metų vaikams, o 2025 m. – nuo 2 metų vaikams. Tai reiškia, kad ikimokyklinis ugdymas 4–2 metų amžiaus vaikams nėra privalomas, bet, jei tėvai (globėjai) pageidauja tokio amžiaus vaikus vesti į įstaigas, kurios vykdo ikimokyklinio ugdymo programas, tai ugdymo įstaigų savininkai – valstybė ar savivaldybės – privalo užtikrinti vietas tokio amžiaus vaikų ugdymui institucijose.

Vienas svarbiausių ugdymo tikslų – užtikrinti sąveiką tarp auklėtojo, vaiko ir šeimos. Tėvai ir auklėtojai sukuria vaiko gyvenime erdvę, o tai, ką jis patiria joje, suteikia jo vystymuisi kryptį, lemia ugdymo(si) kokybę. Mokyklos tikslas įtraukti tėvus į įstaigos gyvenimą, kad jie ne svečiai, o jos gyvenimo dalyviai. Tėvų dalyvavimas įstaigos gyvenime lemia vaikų pasiekimus, motyvaciją ir elgesį. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendraudama su šeima, siekia tokių tikslų:

   • atskleisti šeimai vaiko gyvenimo Mokykloje ypatumus ir supažindinti su ugdymo sąlygomis;

   • šviesti tėvus pedagogikos ir psichologijos klausimais;

   • susipažinti su šeimos gyvenimo būdu ir drauge ieškoti bendrų ugdomojo poveikio vaikui metodų ir priemonių;

   • tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimas pagrįstas principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaikų labui.