logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Administracija

Jurgita Volbikienė

Direktorė

Mokymosi įstaigos:

2003-09-01 – 2007-06-27. Vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva).

2007-09-01 – 2009-06-18. Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva).

2009-09-01 – 2010-06-22. Mokytojo profesinė kvalifikacija Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva).

Darbo patirtis:

2022-04-01 – šiuo metu. Direktorė, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla.

2020-09-15 – 2022-03-31. Direktorė, Jurbarko r. Eržvilko gimnazija, Jurbarko r. Eržvilkas (Lietuva).

2010-08-30. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurbarko r. Eržvilko gimnazija, Jurbarko r. Eržvilkas (Lietuva) Veikla – pradinio ugdymo, neformalaus švietimo, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimas; Sritis – švietimas.

2007-08-30. Vokiečių kalbos mokytoja Jurbarko r. Eržvilko gimnazija, Jurbarko r. Eržvilkas (Lietuva) Veikla – pagrindiniame ir viduriniame ugdyme vokiečių kalbos mokymas. Sritis – švietimas.

2007-01-09 – 2007-07-09. Projektų vadybininkė VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra”, Šiauliai (Lietuva). Veikla – atstovauti projekto vykdytojo organizacijai ir pačiam projektui; planuoti laiko ir išteklių naudojimą tikslui pasiekti; organizuoti projekto komandos ir rangovų darbą, jį koordinuoti; stebėti, vertinti, kontroliuoti ir palaikyti projekto komandą; vertinti pasiektus veiklos rezultatus; – palaikyti glaudų ryšį su partneriais, kitomis suinteresuotomis institucijomis, tiksline grupe. Sritis – projektų valdymas.

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA SU VERTINIMU

 

Snieguolė Mažeikienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokymosi įstaigos:

1989-1994 m. Klaipėdos universitetas. Pedagogikos fakultetas. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

2010-2012 m. Šiaulių universitetas. Vadybos ( specializacija – švietimo vadyba) Magistro laipsnis.

Darbo patirtis:

Nuo 1987m. iki 2014m. sausio mėnesio dirbo Jurbarko „Ąžuoliuko” mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagoge.

Nuo 2014 m. vasario 4 d. dirba „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kvalifikacijos tobulinimas:                                                                                                           

1996 m. suteikta vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija.

2009 m. suteikta auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

2017 m. suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.

Mokslinis tiriamasis darbas:

„Švietimo organizacijos įvaizdžio formavimas: Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos atvejis“. Magistro darbas (2012).

Ramūnas Budrius

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Audronė Stancelienė

Vyriausioji buhalterė