logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vaikų sveikatai palanki ugdymo(si) aplinka: Klasė be sienų

Tikslas: supažindinti su įstaigos gerąja darbo patirtimi organizuojant patirtinį ugdymą.

Uždaviniai: 1. Organizuoti įvairias motyvuojančias edukacines veiklas.

  1. Formuoti teigiamas bendruomenės vertybines nuostatas į vaikų / mokinių ugdymo(si) poreikių įvairovę.

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje didelis dėmesys skiriamas saugios, patrauklios, vaikų / mokinių fizinį aktyvumą ir kognityvinius procesus skatinančios aplinkos kūrimui. Organizuojami įvairūs sveikatą stiprinantys renginiai, šventės, projektai, akcijos: patyriminė veikla „Pėdučių sveikata“, edukacinė išvyka į Šakių baseiną, įgyvendinant projektą ,,Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“,  išvyka į Sigito Klymanto sodybą Tauragės rajone „Pažink gyvūnus iš arčiau“,  išvyka į Zanavykų muziejų – pamoka „Duonos kelias”, edukacinė išvyka į „Džiovinuką“ – susipažinti su džiovintais vaisiais ir daržovėmis.

Specialiojoje lavinamojoje klasėje vykdomas projektas „Mano pojūčių pasaulis“. Lavinant sensorinę sistemą gerėja vaiko mokymosi rezultatai, socialiniai įgūdžiai, nuotaika bei elgesys. SUP mokiniams itin svarbi stimulų įvairovė. Siekiant gerinti socialinio bendravimo aspektus, dėmesio koncentraciją, lavinti smulkiąją motoriką, lytėjimo įgūdžius, mokiniai piešė pirštų dažais, dirbo su modelino mase, druskos tešla.

Ugdytiniams itin svarbu suprasti ir valdyti savo emocijas. Harmonizuojanti šviesos ir muzikos veikla teigiamai veikia emocinę sveikatą.

Mokykloje įrengtos mini sensorinės zonos. Ugdytiniai turi galimybę atsitraukti nuo veiklų akustinėnėje  kiaušinio formos kėdėje, stebėti šviesolaidžio gijas, klausytis vandenyno projektoriaus bei Mėnulio būgno skleidžiamų garsų. Ramybės pojūtį suteikia patogūs sėdmaišiai ir apsunkintas šalikas.

Įgyvendinant veiklas buvo užtikrintas ugdytinių poreikis aktyviai judėti, lavėjo stambioji ir smulkioji motorika, formavosi sveikos gyvensenos nuostatos ir gebėjimai. Pamokų ir veiklų perkėlimas už mokyklos sienų, į naują, neįprastą erdvę, leido į mokymo(si) procesą įnešti naujų atspalvių. Ugdytiniams  tai  dar viena motyvacinė priemonė.

Pastebėjome, kad mokantis kitose erdvėse, ugdytiniai aktyviau įsitraukia, geriau įsimena  pateiktą informaciją. Mokymasis tampa patrauklesnis, kupinas gerų emocijų, ypač, kai tai vyksta „klasėje be sienų“.

Jovita Gėdminaitė, specialioji pedagogė metodininkė

Aušra Ališauskienė, logopedė metodininkė