logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bronzinis ekologiškumo ženklas

Viešoji įstaiga „Ekoagros“ vadovaudamasi Maisto tvarkymo veiklos vykdytojų veiklos kontrolės ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu žemės ūkio ministro 2009-05-04 įsakymu Nr. 3D-309 su vėlesniais pakeitimais ir / ar papildymais (toliau – MĮ), 2024-03-19 nutarimo Nr. NUT-K-24-00164, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklai suteikė viešojo maitinimo veiklos bronzinį ekologiškumo ženklą. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla savo kasdienę vaikų mitybą papildo ekologišką sertifikatą turinčiais maisto produktais. Ekologiški maisto produktai sudaro ne mažiau 60 % visų maisto produktų. Didžiuojamės , kad galim savo ugdytinius ir mokinius maitinti ekologiškais kokybiškais maisto produktais.